W OKRESIE DOJRZEWANIA

Dlatego warto od czasu do czasu przyjrzeć się tym innym dzieciom, zaprosić je do domu, porozmawiać z nimi. A potem w miły sposób powiedzieć swojemu dziecku, co nam się w ich wzajemnym kontakcie podoba­ło, a co nie. I jeżeli nasz syn albo córka są innego niż my zdania — podyskutujmy. W tym wieku to, co powie rodzic, raczej „nie spływa jak po kaczce” (to ulubione określenie taty Andrzejka, które bardzo syna złości, i słusznie). Sytuacja staje się trudniejsza w okresie dorastania, szczególnie w jego pierwszej fazie. Ogólne niezrównoważenie emocjonalne doj­rzewających dzieci, przeżywane przez nich stany nieufności i kry­tyczny stosunek do dorosłych, ich lęki i nadzieje skierowane ku przyszłości, naprzemienne poczucie własnej mocy i niemocy — to wszystko skłania do odsuwania się od rodziców i zbliżania do rówie­śników. Dlatego sprawą niezwykle ważną jest utrzymywanie przez rodziców bliskiej uczuciowej więzi z dorastającym dzieckiem oraz rozmawianie z nim. O wszystkim, w tym także o jego kolegach i ko­leżankach. Oczywiście, nie bądźmy wścibscy, bo i tak wszystkiego się nie dowiemy. Każdy człowiek ma swoje tajemnice, a człowiek dorastający ma ich więcej niż dzieci czy dorośli. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu