Jakie mogą być skutki uwolnienia zawodu pośrednika

W ostatnim okresie czasu minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska – Jarosław Gowin zapowiedział deregulacje kilkudziesięciu zawodów, w tym między innymi ma się znaleźć zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Obecnie trwają konsultacje społeczne co do możliwości zastosowania takiego rozwiązania. Jednak wiele grup zawodowych, których ma dotknąć deregulacja, protestuje przeciwko wprowadzeniu takich zmian w polskim prawie. Również środowisko pośredników nieruchomości jest przeciwne takim zmianom, a głównym argumentem w tej sprawie, jaki jest podnoszony, to sprawa znacznego upadku prestiżu tego zawodu, i tak już bardzo nadwyrężonego podczas ostatnich lat, poprzez stosowanie nieczystych zasad prowadzenia biznesu przez niektórych pośredników obecnych na polskim rynku. Jeśli więc nie będzie żadnych wymogów, jakie będą musieli spełniać pośrednicy, mogą te profesje uprawiać ludzie zupełnie niedoświadczeni w tej branży, co w efekcie, na sadzie domina, będzie rzutowało na całe to środowisko. No cóż, czas pokaże, jakie rozwiązania prawne zostaną w końcu wprowadzone.

Deweloperzy wyrażają obawy co do przyszłości budownictwa w Polsce

Obecnie wielu deweloperów wyraża głośno swoje obawy, dotyczące przyszłości tego rodzaju budownictwa w naszym kraju. Uważają bowiem, iż obecnie zbiegły się trzy niekorzystne czynniki, które mogą spowodować znaczne spowolnienie w branży budowlanej, a dokładniej mówiąc budowanie nowych mieszkań przez deweloperów. Jednym z czynników takiego stanu rzeczy jest – według deweloperów – wejście w życie tak zwanej rekomendacji S, czyli regulacji zgłoszonej przez Komisje Nadzoru Finansowego, która ogranicza bankom udzielanie kredytów hipotecznych – po prostu zostały zaostrzone kryteria ich udzielania. Kolejny powód to stopniowe wygasanie programu Rodzina na swoim, który z dniem 31 grudnia 2012 roku zakończy swój byt. Ostatnia sprawa to tak zwana ustawa deweloperska, która wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku, a dotyczy regulacji prawnych, jakie będą tworzyły się pomiędzy deweloperami a ich klientami – w zakresie kupna mieszkania. Wiele zapisów tej nowej regulacji prawnej jest wyraźnie sprzyjająca klientom – kupcom mieszkań, co nie podoba się niektórym deweloperom.

Mieszkania z wielkiej płyty – gdzie jest ich najwięcej

Pierwszy budynek w Polsce z tak zwanej wielkiej płyty powstał już pod koniec lat 50-tych, jednak ogromna większość budynków wykonanych w tej technologii powstała w latach 1971 – 1988. Ogromna, więc większość tego rodzaju bloków ma dzisiaj, więc średnio około 30 lat. We wspomnianym okresie czasu praktycznie budowało się w Polsce tylko w tej technologii, z wyłączeniem domów jednorodzinnych. Są miasta, gdzie obecnie prawie połowa wszystkich mieszkań mieści się właśnie w takich budynkach z wielkiej płyty, możemy tu wymienić takie miasta jak Kielce, Rzeszów, Białystok, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra. Miasta, gdzie odsetek mieszkań wykonanych w technologii wielkiej płyty jest najmniejszy, to miedzy innymi Kraków, Warszawa, Wrocław i Sopot. Od kilkunastu lat tego rodzaju budynki zmieniają diametralnie swój wygląd, a to za sprawa dociepleń, wykonywanych najczęściej metoda z użycia styropianu – w ten sposób budynki z wielkiej płyty, jeszcze nie dawno szare i ponure, zyskują różnorodną elewacje, a także nowe barwy – stanowią atrakcyjna ofertę (niska cena) dla osób poszukujących mieszkania.

Jakie cechy powinien posiadać dobry pośrednik nieruchomości

Osoba, która wykonuje czynności pośrednika nieruchomości, powinna posiadać rozległą wiedzę z kilku dziedzin, jak tez pewne cechy osobowości, niezbędne przy wykonywaniu – skutecznym oczywiście – tej profesji. Na pewno niezbędna jest bieżąca wiedza dotycząca regulacji prawnych, jakie obowiązują w całym procesie handlu nieruchomościami, prawa własności, dzierżawy czy ewentualnych roszczeń dotyczących praw majątkowych do nieruchomości. Niezbędna jest tez znajomość realiów rynku na terenie działania pośrednika, a więc jak kształtują się relacje cenowe w różnych segmentach nieruchomości, jak mieszkania, domy, działki rolne, budowlane czy rekreacyjne, gospodarstwa rolne czy lokale handlowo-usługowe. Z uwagi na fakt, iż w kwestiach cen i popytu oraz podaży relacje mogą ulegać szybkim zmianom, niezbędne jest na bieżąco śledzenie tendencji, zmian, prognozowanie na najbliższą przyszłość. Znajomość zagadnień prawnych i wymaganych procedur należy mieć opanowane w stopniu co najmniej dobrym, klienci często oczekują od pośrednika również informacji związanych z prawem spadkowym skarbowym czy z zakresu zagadnień zawartych w kodeksie cywilnym. Na pewno też pośrednik powinien posiadać takie cechy osobowości, które spowodują, iż klienci będą darzyli go zaufaniem, powierzając mu swoja nieruchomość – w tym aspekcie nienaganna kultura osobista wydaje się być normą.