NIANIA

Niania — jak to słowo miękko i ciepło brzmi! A co znaczy wszyscy wiemy. Nianie są po to, żeby opiekować się dziećmi, przy czym bliskie znaczeniowo jest słowo piastunka, jakkolwiek jest ono używane raczej w odniesieniu do opieki nad niemowlętami. Nato­miast niania to najczęściej opiekunka od niemowlęctwa do wieku przedszkolnego, niekiedy aż do szkolnego. Instytucja” niani jest obecnie coraz bardziej powszechna, bo aktywnym zawodowo matkom potrzebne jest zastępstwo na czas ich pracy, a współczesne babcie bardzo się już „wyemancypowały”. „Wolę iść na jogę albo na konwersację w języku angielskim, niż ba­wić wnuka” — powiedziała mi jedna z nich. Babcia ta kocha swoje­go wnuczka z wzajemnością, chętnie go u siebie gości, sądzi jednak nie bez słuszności — że ma prawo do własnego, aktywnego ży­cia, a opieka i wychowywanie dziecka jest zadaniem rodziców. I po­winni umieć sobie z tym poradzić. Takich babć jest obecnie niema­ło, a będzie ich coraz więcej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu