Kategoria: Nasze dzieci

ZABAWY DWULATKÓW

Jeżeli nie zna jakiejś nazwy, to samo ją wymy­śla, stąd język dwulatka zawierać może wiele zabawnych określeń. U każdego dziecka są one inne, np. Ewelinka na filiżankę mówi­ła fipilanka, na tramwaj — tamtajaj. Zapracowani rodzice zazwy­czaj nie zapisują tej słowotwórczej aktywności swoich maluchów, a szkoda. Dla dorosłych szczególnie frapujące są zabawy dwulatków, bo­wiem zaczyna w nich występować symboliczne ujmowanie zjawisk.Dwulatek umie udawać, że pije, trzymając pusty kubek; kieruje sa­mochodem, siedząc w dużym kartonie; chodząc na czworakach, na­śladuje szczekanie psa; biegnąc z rozpostartymi ramionami — jest samolotem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu

ŚWIAT UCZUĆ DWULATKA

Świat uczuć dwulatka jest już bardzo bogaty. Nie tylko umie się cieszyć i smucić w różnym nasileniu, ale potrafi też zazdrościć, być dumnym, współczuć i pocieszyć, mieć poczucie wstydu oraz winy. Jego reakcje uczuciowe są nie tylko żywe, ale też zmienne, szybko przechodzą w przeciwstawne. Jednak najbardziej kłopotliwe dla ro­dziców są reakcje przekory i uporu, bowiem dwulatki lubią się prze­ciwstawić i powiedzieć „nie!” Mądrzy rodzice potrafią sobie z takim uparciuszkiem poradzić, byle nie siłą, ale fortelem. Z rozwijającym się poczuciem własnej tożsamości dwulatka na­leży obchodzić się z delikatnością, a także z dumą, że oto kształ­tuje się osobowość naszego dziecka. 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu

FAZA KONIKA

Później dowiedziałam się od mamy Zuzi, że jej córeczkajest obec­nie w „fazie konika”. To znaczy, często przyjmuje taką pozycję jak na szpitalnym korytarzu i słychać jej radosne „i-ha-ha”. Co cieka­we, w przedszkolu, do którego uczęszcza Zuzia, jest też druga dziew­czynka o imieniu Zuzia, która również bawi się w bycie konikiem. A co trudno zrozumieć, to to, że tamten konik gryzie konika, któ­rego poznałam. „Nieraz Zuzia wraca z przedszkola ze śladami po­gryzienia na ramionach” — powiedziała jej mama. Nie wie jednak, dlaczego tamten konik jest konikiem gryzącym, bo jej Zuzia-konik nie gryzie. W rozmowie doszłyśmy obie do wniosku, że najprawdo­podobniej dziewczynki oglądały w telewizji gryzące się na prerii ko­nie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu

UTOŻSAMIANIE SIĘ Z POSTACIAMI Z BAJEK

Tak bywa, jakkolwiek teraz rzadziej niż dawniej, bowiem od wczesnego dzieciństwa role związane z płcią nie są już w procesie wychowania tak wyraźnie oddzielane. A ow Misio na bal kostiumowy w przed­szkolu życzył sobie kostium smoka i jego ciocia uszyła mu go. By­cie zielonym smokiem z długim, grubym ogonem — czy to w ogóle da się porównać z byciem motylem? Teraz dzieci najczęściej pragną w zabawach utożsamiać się z po­staciami z telewizyjnych filmów, przy czym małe dziewczynki wciąż jeszcze najchętniej wybierają wzorce tradycyjnej kobiecości. Nato­miast chłopcy coraz częściej w swoich pragnieniach wydają się odry­wać od Ziemi i szukać przygód w kosmosie. Wybory tak dziewcząt, jak chłopców bywają zmienne i podlegają modzie. I raczej rzadko zawierają elementy empatii. Warto o tym pomyśleć i zapamiętać Zuzię-konika.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji branżowych z dziedziny budownictwa. Budowanie to moja praca i pasja, bardzo duża przyjemność sprawia mi oddawanie nowych inwestycji do użytku. Blog to forma mojego hobby, które ściśle powiązane jest z pracą. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu